Česká asociace

Čínské Image medicine

Nezisková společnost založena terapeuty Čínské Image Medicine. Cílem společnosti je:

  • Rozvoj a propagace Čínské Image Medicine v ČR
  • Výzkum účinků metod Čínské Image Medicine
  • Sdružování a podpora terapeutů Čínské Image Medicine
  • Komunikace a propojení s lékaři a dalšími terapeuty
  • Podpora vzdělávání a organizace seminářů Čínské Image Medicine
  • Zprostředkování informací z Kundawell Institute v Pekingu
  • Mezinárodní spolupráce s dalšími asociacemi Čínské Image Medicine
  • Účast zástupců asociace na mezinárodních konferencích 

V současné době má asociace 58 členů.