Členství

Členem asociace se může stát každá fyzickánebo právnická osoba. Členství je dobrovolné a vzniká vyplněním přihlášky a složením členského příspěvku. 

Členský příspěvek pro r. 2021 je 300 Kč. 

Číslo účtu 2201530808/2010, vedený u Fio banka, a.s.