Image Medicine je moderní směr léčení, založený na podrobné diagnóze člověka z hlediska fyzické, energetické a informační úrovně, ale také z hlediska harmonie energií jin a jang. Všechny tyto úrovně jsou propojené a navzájem se ovlivňují. Pokud je člověk zdravý, je celý bioenergetický systém v rovnováze a jednotlivé úrovně jsou v harmonii. Jak sám název napovídá, jsou diagnostika a léčení založeny na vidění a změně obrazu.  

Cílem všech metod Image Medicine je diagnostikovat a odstranit příčinu onemocnění na různých úrovních. Každá disharmonie nebo nemoc se projevuje určitými symptomy, ale příčina může být buď na jiném místě ve fyzickém těle, nebo na ostatních úrovních. Je velmi důležité provést diagnostiku na všech úrovních a analyzovat celkový obraz člověka i jednotlivých orgánů. Součástí je také rozhovor s klientem a seznámení s jeho životním stylem. dále práce na energetické úrovni, protože jakákoli nemoc většinou doprovází stagnace energie v meridiánech. Image Medicine je velmi kreativní obor a každá terapie je originální a individuální stejně jako každý člověk.

Image Medicine vychází z původních diagnostických a léčebných metod starověkých čínských lékařů Bian Que (407-310 B.C.) a Hua Tuo. Jedná se o tradiční, tisíci let prověřenou metodu léčení, která je nově upravena a přizpůsobena současnému životu. 

Lékař Bian Que

V současné době je Čínská Image Medicine vyučována profesorem Xu Mingtangem v Beijing Medical Research Kundawell Institute.

Institut je léčebným a výzkumným centrem, které poskytuje klientům komplexní péči o zdraví a léčení chronických chorob. V institutu pracuje tým čínských a zahraničních profesorů, tradičních léčitelů, vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostí moderní a tradiční čínské medicíny. Jedním z úkolů institutu je integrovat nejlepší způsoby léčby zahrnující starověké i moderní systémy a metody.

https://kundawell.com/en/